เกี่ยวกับเรา

ประวัติการทำงานของบริษัท
พี สมายด์ ทราเวล จำกัด

บริษัท พี สมายด์ ทราเวล จำกัด (P SMILE TRAVEL CO., LTD.) ใบอนุญาตท่องเที่ยวเลขที่ 11/06074 เป็นบริษัททัวร์ที่รับจัดรายการท่องเที่ยว, จัดประชุมสัมมนา, ทัศนศึกษาดูงาน, SUMMER COURSE, จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน, จองโรงแรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจัดการเดินทางเป็นหมู่คณะ ซึ่งท่านสามารถกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการเดินทาง, สถานที่ท่องเที่ยว, สายการบิน, วันและเวลาเดินทาง ฯลฯ ตามความต้องการและงบประมาณของท่าน

ด้วยประสบการณ์การทำงานของทีมงานเกือบ 10 ปี บริษัท พี สมายด์ ทราเวล จำกัด จึงเน้นเรื่องการบริการที่มีคุณภาพ ยึดหลักความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ทำให้ลูกค้าที่เป็นองค์กรและหน่วยงานราชการต่างๆ ให้ความไว้วางใจเป็นลูกค้าประจำกับทางบริษัทฯ เสมอมา
ไม่มีรายการสินค้าในหมวดหมู่ที่เลือก.